bir sanat galerisi olarak kainat – dertli sözlük
kainat, akla ve hayale sığmayacak büyüklükte ve güzellikte, muhteşem eserleri barındıran ve aynı zamanda kendisi de bir sanat eseri olan bir galeridir.
bünyesinde öyle harikalar vardır ki ressamlar , bestekarlar, şairler bu galeriden beslenirler ve bu galerideki eserlerin kopyalarını üretebilmek için uğraşırlar.

ve insan yapısı her sanat eseri hakikatte bu galerideki eserlerin sıradan bir kopyasıdır.
ne gezmek ne de ürünlerinden istifade etmek için bir ücret gerekmez(bizlerin ticarileştirdikleri istisna) istifade edip şükredene üstüne bir de cennet vadetmiştir kainatın yüce sahibi...sanattan anlayanlardan eylesin bizleri...
allah tealanın sıfatlarının tecelli ettiği 3 tecelli mekanından biridir ki diğerleri kur'an ve insandır. kainatı yaratan hak tealanın sıfatlarını seyir ve tefekkür ederek o'nun azamet ve yüceliğini fark edip, şükretmek lazımdır. ve eserden müessire, sanattan sanatkara ulaşmanın tadına vararak her yere zuhur eden o sıfatların sahibini devamlı hatırlamak ve anmak gerekir ki kurbiyyet yani yakınlık bunun neticesinde cerayan eder.
sürekli aynı sanatçının eserlerinin sergileniyor oluşuna karşın, ücretsiz giriş hakkı gibi avantajları da var. tabi sanatçı aynı olunca normal şartlarda üslubun monotonluğu göze batar fakat kainattaki eserler incelendiğinde bir tek sanatçının eserleri olduğu izlenimini edinmek de oldukça güç. çeşitlilik ve üsluptaki farklılıklar da dikkat çekiyor. yalnız, toplumun anlama sınırları dahilinde olmayan eserlere bakıldığında, "sanat toplum için değil, sanat içindir." fikrini benimsemiş bir sanatçı olduğunu düşünmek yersiz olmaz. sanatçı herhangi bir anlaşılma çabası gütmemiş, ya da toplumun kapasitesini oldukça ileri taşımayı hedeflemiş. veya hatta yalnızca belli bir zümre tarafından anlaşılmayı hedeflemiştir. evet bu kadar boş konuşmayı gerektirecek bir durum yok aslında. hatta belki de sanatçı bile yok. sanatçı yoksa sanat da yoktur. her güzel şey sanat eseri sayılamaz değil mi?
i̇nsan kainata bakınca dert ettiği şeylerin küçüklüğü karşısında hayrete düşürüyor. bilinen kainatla ilgili şu videoyu izleyince ürperdim:

video