haram – dertli sözlük
dinin, insanı korumak amaçlı kesin olarak belirlediği ve yaklaşılmaması gereken kırmızı çizgiler.
duanın kabul olmamasına sebep olur:

“allah yolunda sefer yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini göklere uzatarak “ya rabb, ya rabb!” diye yalvarıyor. halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. böylesinin duası nasıl makbul olur?( müslim)
şeriatın birinci esaslarındandır. belki ilkidir.çünkü usul-i dinde malumdur ki "def-i şer celb-i nefha her zaman müreccahtır."* evet belayı def etmek hayrı istemekten, günahtan kaçmak salih amelden evvel gelir. *bir şeyde zarar ihtimali varsa onu amorti etmeyen faydaya çalışılmaz. bunu da şeriatından öğreniriz şöyle ki: bir amel sünnetse, onu yapmak için vacib ve farz çiğnenmez. işte bu yüzden günahın terki vacibdir. amel-i salih ise sünnettir. bir vacib binler sünnetten müreccahtır. dolayısıyla dinin en evvel emri terk-i kebairdir. haram yolla maksada gitmeye çalışmak bu asrın sari bir hastalığıdır. halbuki haram yolla maksadına giden zât maksadının tam tersiyle tokat yer darb-ı mesel olmuştur.sadece harama girmemeye dikkat etseydik şeriat halini kesbederdik. gerçekten haramdan kaçınmak öyle bir amel-i salihtir ki; vallahi çok salih amel işleyen adamlardan hayırlı eder sizi. çünkü küçük te olsa devamlı bir günahı olan, veya günah ı kebaire lakayd olan adamlar halk nazarında dahi çok hayrı olsada muteber olmazlar. çünkü esas her zaman her halde önce harama girmemektir.allah muvaffak etsin ehl i imanın yardımcısı olsun.
bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. gereksiz yere de saçıp savurma.(i̇sra-26) zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. şeytan ise rabbine karşı çok nankördür.(i̇sra-27) muaviye'nin aksarayına giden ebuzer, aksarayı incelemiş, muaviye'nin karşısına çıkmış, önündeki tepsiyi devirerek şöyle demişti:"yoksullar inlerken sen bu sarayda mı tepinecek misin? bunun hesabını öte tarafta nasıl vereceksin ey vali? ey muaviye! bu sarayı halkın parası ile yaptırdıysan hırsızlıktır, haksızlıktır. eğer bu sarayı kendi paranla yaptırdıysan israftır, haramdır. derhal yık bu sarayı..."