oğul – dertli sözlük
anadolu'da hem kız hem erkek evlat için kullanılan kelime. doğumu, çoğalmayı ifade eder. arıların oğul vermesi gibi. doğum kelimesiyle aynı köke yaslanır.
"oğul" kelimesi bugün her ne kadar erkek evlât anlamında kullanılıyorsa da aslında bu kelime sadece evlât demek olup (bkz:orkun yazıtları)nda öylece geçmekte ve "urı oğul"(= erkek evlât), "kız oğul" (= kız evlât) biçiminde kullanılmaktadır. bugün bile kullanılan “kız oğlan kız" deyiminde orkun yazıtlarındaki dilin izleri gözükmektedir.
koloniden ayrılan bir grup arının ana arıyla birlikte kovanı terk etmesiyle oluşur. koloninin bu şekilde bölünmesine oğul çıkarma, kovanı terk eden yeni koloni ise oğul arısı şeklinde isimlendirilir.