kent – dertli sözlük
şehir manasına gelen kelime, günümüz akademisyenlerinin şehir yerine kullandıkları kavram. kent şehir midir peki? tartışmalar hala devam etmekte.
kent kelimesi şehre daha batılı bir yaklaşım hissi uyandırmıştır hep bende. åžehir daha bir bizdenken, kent daha yabancı ve soğuktur. ruhsuzdur...
kimi dilcilere göre farsça kökenlidir kimilerine göre soğdca kökenlidir.
soğdca olduğunu iddia edenler daha fazladır.
ortadoğu dillerinin tamamında var olan bir kelimedir. küçük yerleşim birimi, köy anlamına gelir.
misal: aynı kökten 'gund' kürtçe'de köy anlamına gelir. gundi; köylü demek.

dil devrimini gerçekleştiren zevat bu kelimeyi öztürkçe zannedip il anlamını yükleyerek türkçe'ye kazandırmışlar.

(bkz:şehir ve kent arasındaki farklar)
avrupa ve abd'de ikamet birimleri.

#462084
#462103


-- iktibas --

kent, avmlerden, eğlence merkezlerinden ve iş merkezlerin oluşan bir yapı çevresinde inşa edilir. kent, yapısı itibariyle kapitalizmin taşıyıcılığını yaptığı için merkezi yani özü de yine kapitalin işlendiği yerlerden oluşmaktadır. bu yönüyle metayı anımsatır. ruhsuz, cansız, tepkisiz ve soluktur. öz dediğimiz şey kapital merkezleridir. bankaların merkezleri de yine bu kapital merkezlerinde bulunur.

kent, çok katmanlı bir yapıdadır. katmanların düzenlenme şekli ekonomik kriterler göredir. her katman bir önceki katmanın ekonomik hareketini aşan bir yapıdır.

kentin merkezinden sonraki ilk halka çok katlı apartmanlar ve küçük işletmelerdir. kentin merkezine yakınlığı nispetinde ekonomik değeri yüksek bu yerler, daha çok kentin merkezindeki pahalı işletmelerde çalışan zengin ve harcama alışkanlığı olan insanların bulunduğu bir mekandır. küçük işletmeler ise elektronik dükkanları, antikacılar, küçük mağazalar, pahalı kıyafetler satan satış şubeleri vs. buralar ticaretin döndüğü ikinci mekanlardır. bu bölgede yaşayan insanlar kentin merkezinde pahalı avmlerde ve eğlence merkezlerinde harcama yaparak ekonomiyi döndürmektedir.

kentin üçüncü halkası, daha düşük bütçeli az katlı apartmanlardır. bunlar kentlerde orta gelirli bireylerin kalabilecekleri orta sınıf evlerdir. şehrin merkezine pek yakın olmasa da şehrin ikinci halkası olan küçük işletmelerin olduğu bölgeye yakındır. bu nedenle bu gelir grubunun bulunduğu yere en yakın küçük işletmeler bu gelir grubu için harcama mekanıdır. ekonominin dinamosu bu gruptur.

kentin dördüncü halkası üst gelir grubunun hafta sonlarını değerlendirebileceği villaların ve bazı eğlence merkezlerinin bulunduğu yerdir. kentin ilk halkasında yaşayan üst gelir grubu hafta sonları kentin bu bölümünde harcama yaparak ekonomiyi hareketlendirir. bu bölümdeki mekanların ekonomik değeri yüksektir. bu nedenle alım-satım işlemlerinde yatırım emtiası olarak da kullanılır.

kentin beşinci halkası, üniversite ve yüksekokul gibi eğitim birimleridir. şehrin standar ikamet noktalarından uzakta bir bölümdür. üniversiteler büyük kampüslerdedir. bu kampüsler dev araziler üzerine kuruludur. bir kompleks olarak düşünülen bu yapılar kendi başına küçük bir ilçe statüsündedir. öğrenci yurtları, lojmanlar, avmler, lokantalar vs. birçok yapı bu kampüslerin içerisindedir.

kentin altıncı halkası, varoşlardır. buralara banliyö de denmektedir. mültecilerin, göçmenlerin, şehrin içerisinde yaşamayan fakirlerin, gözden kaybolmak isteyen suçluların, toplumdan dışlanmış bireylerin yaşadığı mekanlardır. buralar genel itibariyle denetimsiz, suç yoğunluğunun çok olduğu yerlerdir. fail-i meçhul ölümlerin, uyuşturcu kaçakçılığının, fuhşun ve birçok suçun merkezi konumundadur.

kentin yedinci ve son halkası, üretim merkezleri ve fabrikalardır. buralar kentin imalat sektörünün bulunduğu, hava ve su kirliliğinin en yoğun olduğu, ıssız, sapa yerlerdir. i̇şletmelerin kendine ait lojman vs. gibi ikamet birimleri olsa da müstakil bir ikamet bölümü değildir. mesai saatlerinde kentin diğer kısımlarından gelen işçi, yönetici ve teknik elemanlar bu bölgede mesai saatlerin içerisinde ikamet etmektedir. bunun dışında bu bölgeler ıssız bölgelerdir.

kentin güvenliğini yarı sivil paramiliter güçler sağlarken, askeri birimler kentin uzağında belirli noktalarda konuşludur.

görüldüğü gibi kentin her birimi bir ekonomik faaliyetin döndüğü birimdir. i̇nsandan önce paranın ve emtianın değer verildiği yerlerdir. kent, sürekli harcama temelli bir yapıdır. böylece kentin ekonomisi istenen düzeyde tutulabilmektedir. dikkat ederseniz, kentin huzurunu bozan kişilerin bulunduğu ve illegal ticari işlemlerin döndüğü bir bölüm de vardır. yani her şey kapital için.

-- iktibas --