zeka – dertli sözlük
piaget'e göre, çevreye uyum sağlama gücüdür. standart testler veya problemlerle tam olarak tespit edilemez. bireyin kendine sunulan uyarıcıyı hızla yeni bir şema oluşturarak zihninde örgütlemesiyle olur. bir şeye adapte olabilme, eklemlenme, bir bütünün anlamlı/işlevsel bir parçası olabilmedir...

sonradan çoklu zeka kuramı getirildi ve evrensel kabul gördüyse de, aslında sayısal-sözel-görsel-dilsel-müziksel..... zeka gibi bir sürü kısma ayrılmaz. veya, "dil yeteneği çok güçlü olan birinin sayısal yeteneği çok zayıf olabilir," önermesi yanlıştır. dil yeteneği de bilişsel olarak zihinsel gücün sonucudur. bu kişinin sayısal konulardaki problemi, ilgisizlikten kaynaklanır. sayısal anlamda çok yetenekli yani zeki birinin sözel anlamda çok zayıf olması mümkün değildir. sadece ilgisizlik nedeniyle bilgi eksikliğine bağlı olarak uzaklık, işlevsizlik söz konusudur.
zeka tektir.
uyum sağlama yeteneği/gücü olarak tanımlanandır. ve ama bu hali ile biraz eksiktir. toplum içerinde yeteneksizliğinden veya edebilirliğinden olmayan nedenlerle uyum sağlamayı reddedenler vardır.

ve bu tanıma göre bu çeşit insanlar zekadan yoksundur. ki hakim görüş psikiyatride de budur. ve çevresindeki çarpıklığa uyum sağlamayanı hasta olarak ilan eder. çoklu zeka kuramı herkes bu ayrılan zekalardan birindendir demez. temel çıkış nedeni eğitimde bireylerin farklılığı ve öğrenmelerindeki farklılıktır. dolayısıyla her öğrenciye aynı yöntem ile öğretim yapılamaz.

ve insanlar bir kaç zeka çeşidini kendisinde bulundurabilir. bu insanların matematiğe yatkın dile ise istidadı yok anlamı vermez. ki zeka çeşitlerinin birbiri ile birleştirilmesi ile oluşturulan çeşitler de mevcuttur. yani bir insan dil/matematik/resim zekasını bir arada kendinde bulundurabilir. önemli olan bunun tespiti ve verilen eğitimin o zeka grubuna hitab etmesidir. müzik ile öğrenen birine resim göstermenin eğitimi aksatacağına binaen bu görüş ortaya atılmıştır. psikiyatrlarca kabul görmemesine rağmen eğitimcilerin hayli işine de yaramıştır.
insanların aptal olmadığını kanıtlayacak derecede her insana farklı dozlarda bahşedilen elle tutulup gözle görülemeyen nimet.åžahsa mã¢l edilmemeli, oturmayıp, icraatle şükür farizası ifa edilmeli.