hadis-i şerif – dertli sözlük
hz. muhammed (s.a.v.)'in söz ve davranışlarıdır. hadis metinleri iki yönden ele alınır. bir ravi zinciri ve asıl metin.
hadisleri alimlerin derecelendirmeleri farklıdır. hadis alimi ve fıkıh alimi hadisleri farklı derecelendirir. kaldı ki hadis alimleri içerisinde de hadis derecelendirmeleri farklılık arz eder. genelde hadisler dört ana başlık altında toplanır:
1-(bkz:sahih hadis)
2-(bkz:hasen hadis)
3-(bkz:zayıf hadis)
4-(bkz:mevzu hadis)

(vurgula: bunun haricinde konu başlıklarına görede hadisler vardır):
1- (bkz:ahkam hadisler)
2- (bkz:kudsi hadisler)
3- (bkz:fiten hadisler)

(vurgula: hadisle ilgili diğer konular):
(bkz:hadis tarihi)
(bkz:hadis usulü)
(bkz:sünnet)
(bkz:sünnetin bağlayıcılığı)
(bkz:mütevatir hadis)
(bkz:kırk hadis)
son harfi (vurgula: peltek se) ile bittiğinde (vurgula: allah rasulünün sözü), (vurgula: sin) ile bittiğinde ise (vurgula: sonradan ortaya çıkan) anlamındadır.
resul-i ekrem (sav) bir gün şöyle buyurdu:
"yazıklar olsun ahir zaman babalarına!"

bunun üzerine ashap sordu: "yoksa müşrik mi olacaklar?"

peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurdu:
"hayır, müslüman kalacaklar; ama çocuklarına dini öğretmeyecek ve hatta çocukları dini öğrenmek istediklerinde onlara engel olacak ve onları dünya malı kazanmaya sevk edeceklerdir. i̇şte ben böyle babalardan uzağım; onlar da benden uzaktırlar.

[müstedrek'ül-vesâil, c.2, s.625]
mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. zira her işi onun için bir hayırdır. bu durum sadece mümin'e hastır, başkasına değil. ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır.

(kütüb-i sitte/1. cilt/10. hadis)
"allah'ım! ayakta iken beni i̇slâm ile koru, otururken beni i̇slâm ile koru, uyurken beni i̇slâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden sana sığınırım. her türlü hayrı senden isterim ki bütün hayırlar senin elindedir."
(i̇bn hıbban, "ed'ıye", no: 934)
vaktiyle; bir hadis söylendiğinde ''kaynağı ne bunun'' diye itiraz edenlere çok kızardım. azıcık itimadın olsun, hiç mi itibarımız yok derdim.şimdi tam da bu kafadayım. sebebi ise sosyal medya.mesela son zamanlar da şu formatta sözde hadisler paylaşılıyor.''................ yapana allah 70 bin rekat namaz sevabı verir. bunu başkasına bildirine de 90 bin melek istiğraf eder.''uyanığa bakın hele. uydurduğu hadis paylaşılsın diye neler yapıyor..bir misal:https://lh5.googleusercontent.com/-kr8ccrztdl4/vfuuwf66eqi/aaaaaaaeh-q/srmu3duwgoc/w426-h373/1112014-1
nisa-59 “i̇htilaflı bir işin hükmünü allah’tan (kur’andan) ve resulünden (sünnetten) anlayın!”nisa-80 “kim peygambere itaat ederse allah’a itaat etmiş olur.”haşr-7 “peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının.”nisa-113 “allah sana kitab’ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir.”nahl-64 “i̇htilaflı şeyleri insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye bu kitabı sana indirdik.”nisa-65 “aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakem tayin edip, verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmedikçe, iman etmiş olmazlar.”ahzab-36 “allah ve resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz.”araf-157 “o peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar.”tevbe-29 kendilerine kitap verilenlerden, allah’a ve ahiret gününe inanmayan, allah’ın ve resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini (i̇slamiyet’i) din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle (boyun eğerek) cizye verinceye kadar savaşın.araf-158 “allah’a ve ümmi nebi olan resulüne iman edin!”enfal-20 “allah’a ve resulüne itaat edin!”ahzab-21 “resulullahta sizin için (uyulması gereken) güzel örnekler vardır.”feth-13 “allah’a ve resulüne inanmayan (kâfir olur) kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.”bekara-269 allah, dilediğine hikmeti verir. hikmet verilene de, çok hayır verilmiştir.bekara-151 “size kitabı, hikmeti getiren ve bilmediklerinizi öğreten bir resul gönderdik.”