mustafa islamoğlu – dertli sözlük
soyadının kendisine çok yakıştığını düşündüğüm efsane adam.

"yürek devleti", "yürek fethi", "adayış risalesi" ve "vahyin imbiğinden damıtılmış özlü sözler" kitapları başucu eseri olma niteliğindedir.

okunasıdır.
hilal tv'de yusuf özkan özburun sunuculuğunda "vahyin penceresinden" programını hazırlamaktadır.

medrese dersleri niteliğindedir.
"kabir azabı, islam ekolleri arasında temel bir tefrika konusu olmuştur. savunanlar da reddedenler de kur'an'dan bazı ã¢yetleri delil getirmişler, fakat bu deliller doğrudan kabir azabının varlığına ya da yokluğuna delalet etmediği için iki tarafın tezi de temelsiz kalmıştır. kabir azabı ancak hadislerle temellendirilebilir. hadisler ise akaide konu olmazlar. dolayısıyla kabir azabı iman veya inkã¢rın konusu değildir."

---------------------
"bu konuda savunanlar da reddedenler de kur'an'dan 1300 yıldan beri birbirlerine ayetler delil gösterirler. ne ki, sizin andığınız ayet (al-i imran-45) de içinde bu mesele kur'an'dan yola çıkılarak ne savunulabilir ne reddedilebilir. bu meseleyi savunanlar hadislerle savunurlarsa daha tutarlı olmuş olurlar. ã‡ünkü sahih hadislerde yer alır. bu da bu meselenin akidevi olmadığını, rasulullah'ın ya da daha doğru ifadesiyle ilk neslin gündemini işgal eden yoruma dayalı bir mevzu olduğunu ortaya koyar."
kendisine uygulanan tekfir politikalarına karşı kalitesini ortaya koyarak "cahilin alim hakkındaki görüşü muteber değildir !" demiştir.
hiç bir zaman açıktan açığa şu şöyledir vs dememiştir. ehl-i sünnet diye bir kavram yoktur demez lakin görüşleri, yazıları hep bunu ortaya koymakla birlikte mutezile ve şia mezhebini öne çıkarır.
çok iyi tespitleri olan, dili iyi kullanan, düşünen, akleden, son dönemin popülerlerindendir. fakat bazı fıkhı görüşlerinde, mezhep algısında farklılıkları ve dik çıkışları vardır. ve bu farklılıklardan son derece emindir. benim görüşüm bu deyip noktayı koyar. ben böyle düşünüyorum ama en doğrusunu allah biliri üzerinde pek göremediğimiz, pek çok halefi olan mütefekkirdir.