turgut cansever – dertli sözlük
turã¢bi tekkesi şeyhlerinden şeyh ali efendinin torunu, türk ocaklarının kurucularından, sina cephesinde sahra başhekimliği yapan doktor hasan ferid beyin oğludur. çocukluk ve gençliği bursa-ankara-istanbul da geçmiştir. babasının geniş çevresi dolayısı ile çocukluk yaşların itibaren dönemin türk entelektüelleri ile yakın olarak görüşebilme imkanı bulmuştur. 15 yaşlarında, elmalılı hamdi yazır ın yeni yazılmış olan ve henüz basılmayan tefsirini, elmalının batı etkisinde kalarak yazdığı düşüncesi ile okumayacak kadar duruşu vardır. akademide girdiği mimarlık bölümünde sedad hakkı eldem in öğrencisi olmuştur. ileriki yaşlarında kendi özel aracı ile yaptığı avrupa seyahatinde dönemin önemli mimarları ile tanışmış ve yanlarında staj yapmıştır. türkiyeye dönüşünden itibaren türk mimarlığı ile dertlenmiştir ve fikirlerini geliştirmiştir. şahsı ali lerinin muhafazak camiada tanınması ise 1993 yılında mustafa kutlunun yaptığı bir röportajdan sonrasında gerçekleşmitir. büyük bir fikir adamı, mimar ve iyi bir aile babası idi. 23 şubat 2009 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur..
vefatından bir süre önce yapılan son röportajından bir kaç kesit kendisini tanımak adına okunmalıdır.--spoiler--

"gözde teknikler çok gelişti.

evet, öyle söylüyorlar. biraz okuyabilir hale gelirsem sevineceğim. tebessüm ettiğinizi fark ediyorum, ama hepsini görsem daha çok sevineceğim.

sizi bir kaç kez rüyamda gördüm...

sağolun. allah razı olsun. geveze bir ihtiyarım artık!

bütün gün zor oluyordur evde. ara ara ziyaret etmek isteriz, okunacak kitap olur…

görüşmek istediğiniz bir şey olursa çok memnun olurum. arkadaşların sorusu olursa… peygamberin hadisi var. birinin sorusu varsa ondan dört kişi hayır görür. soran, cevap veren, dinleyen ve takdir eden. soru sormak isteyen olursa ben de hayır görmüş olurum."

--spoiler----spoiler--

"bakın, bir kere islã¢mã® varlık tasavvurunun köklü şekilde ayrıldığı nokta şudur. hristiyanlıkta insan günahkar doğmuştur. islã¢m'da insan allah'ın vasıflarına göre yaratılmıştır ve günahkar değildir. bir müslümanın hem müslüman hem de mesih olması mümkün değildir. mesihlik kafire hastır. maalesef kendini müslüman sayan türk okumuş yazarlarının, yaygın olan mesihçe tavrı, sahip olduğumuz inancın temeline aykırıdır. heidegger her inanç sistemi, kendi temellerinin zıddına dönüşür ve yok olur diyor. bu zıddına dönüş, islã¢m'ın özünden tamamen kopuştur. onun böyle olduğunu bilmeleri lazımdır. hz. peygamber, "ümmetimin zevali kötü ã¢limler ve kötü emirlerden olacaktır" buyuruyor. islam ulemasının vazifesini eksiksiz yaptığını söylemek ne yazık ki mümkün değil. bu islã¢m ulemasına kendisini müslüman sayan mimarlarını da dahil etmek lazım. değil mi?

geçmişteki birikimle nasıl bağ kurarım, oradan hangi nüveleri taşırım, yeniden nasıl yorumlarım diye bir çaba olması gerekir.

insanı insan olmaktan çıkaran bir eğitim ve telkinler sistemi yaşanıyor. para kazan, ye, iç, öl! mesleğin bir misyonunun söz konusu olması için, insanın evvela bu dünyadaki misyonundan söz etmek gerekiyor. bugün müslümanlar bu misyonu yeteri kadar ikna edici anlatıyor diyebilir miyiz? yani nasıl oluyordu da, hz. peygamberin zamanında, insanlar kitleler halinde müslüman olmak için geliyordu? islamiyet'te ne buluyorlardı? neye inanarak heyecanla eski inançlarından vazgeçiyorlardı? bu soruları sormamız lazım. islamiyet'in neye davet ettiğini bilmiyoruz. elbette islamiyet yalnızca ibadete davet etmiyor. ibadet etmenin bütün şümulüyle anlamı anlaşılsa o da yetebilir. o da bütün şümulüyle idrak edilmiyor. onun için aslında islamiyet'in özünde olduğu gibi, yaptığımız ne varsa dünyada, meslek adamıysak mesleğimizde islamiyet'e göre davranmamız gerekiyor. bunu sormamız gerekiyor. gençler arasında bir parça bu düşüncenin kıpırtıları var mı bilmiyorum?

var hocam.

var değil mi?


o konuda müsterih olun. görünce insanın içinin kıpırdadığı genç arkadaşlar var.

ümitle bakabileceğimiz genç arkadaşların olması ne güzel! inşallah ben de görürüm ama siz bol bol görürsünüz, en güzel günleri."

--spoiler--
baki nin şu mısraı manidardır.

"kadrini seng-i musallada bilip ey baki, durup el bağlayalar karşına yaran saf saf."

vefatına düşülen tarih.

1430
ömür bu efendim
mirim serbülendim
çıkan iki neyle
"turgut beyefendim"
türkiye cumhuriyetinin en büyük mimarıdır. namıdiğer bilge mimardır. medeniyet ufkundaki düşünceleri okunup yayılasıdır.
tüm kainatin allah tarafından insanoğluna emanet edildiği,onun hüsnü muhafazasında ve güzel hale getirilmesinde toplumların,dolayısıyla bireylerin ortak sorumluluğu bulunduğunu dile getiren yazarımız.
şehir ve mimari'ye islam bakışı getiren üstadımızdır. şimdinin şehir tarihçileri onu kılavuz almaktadırlar/alsınlardır.