kelime – dertli sözlük
anlamı işaret eden en az bir heceden oluşan anlamlı harf yumağına verilen isim. modern haline (vurgula: sözcük) denir.
allah'ın hitap ettiği her şeyin adı...

kur'ân'ı kerim'de "kelime" çoğu yerde "cümle" manasına gelir. (aslında biz aşinayız buna, kelime-i şehadet diyoruz ya hani, şehadet cümlesi yani..)

detaylı yazmak isterdim lakin söz uzar, ben birkaç örnek vereceğim meselenin iyice tahlil edilmesi gerektiğine dair.

i̇lgili ayetler:

bakara 37: derken, âdem (vahy yoluyla) rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip rabb'ine yalvardı. o da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.

bakara 124: bir zamanlar rabbi i̇brahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: ben seni insanlara önder yapacağım, demişti. "soyumdan da (önderler yap, yâ rabbi!)" dedi. allah: ahdim zalimlere ermez (onlar için söz vermem) buyurdu.

al-i i̇mran 45: hani melekler şöyle demişti: ''ey meryem! allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı meryem oğlu i̇sa mesih'tir. dünyada da, ahirette de itibarlı ve allah'a çok yakın olanlardandır.''

lokman 27: eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, allah'ın (kelimeleri) sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. şüphesiz allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
nur ile birlikte kullanıldığında çok güzel bir kız ismi olacağını düşünmekteyim. her iki kelime manaları itibarı ile birbirini tamamlar.
hikmet ehli olmak için az kelime kullanıp çok şey ifade etmek gerekiyor gibi düşündüğüm araç