farsça – dertli sözlük
islam dünyasının kültür dilidir. almanca ile karşılaştırılıp şöyle bir sonuca varılmıştır: "almanca şiir okuyun, küfrettiğinizi zannederler. farsça küfredin, şiir okuduğunuzu zannederler.

(bkz:divan edebiyatı)
edebiyat dili. selçuklular zamanında resmi dil olarak da kullanılmış. anadolu coğrafyasında yaşayıp da edebi eser vermek isteyenler de bu dili kullanmışlar. mesela mevlananın mesnevisi farsçadır. 14-15.yüzyıl divanları genelde farsçadır. şiire en yatkın dil olarak kabul edilir. bir örnek olarak hafızın şu şiiri gösterilebilir:اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را (eger ân türki şirâzî bedest âred dil-i mâra)به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را (be hâli hindûyeş semerkandü buhârâ râ)(eğer o şirazlı türk güzeli gönlümüzü ele geçirirse - onun hind kölelerine benzeyen siyah benine semerkand ve buharayı bahşederim)fatih sultan mehmed'in bu şiire yaptığuı nazîre de aynı güzelliktedir.اگر آن گبر افرنجى به دست آرد دل ما راببه خال هندویش بخشم ستانبول و غلطارا(eğer o garblı güzel gönlümüzü ele geçirirse - onun hind kölelerine benzeyen siyah benine i̇stanbul ve galatayı bahşederim)
günlük hayattaki konuşmalar bile şiir gibi. anadilim kürtçe ama seçme imkanı verilse, tereddütsüz farsça derdim.
farsça bir dörtlükز دل مهر رخ تو رفتنی نیغم عشقت به هر کس گفتنی نیولیکن سوزش عشق و محبتمیون مردمون بنهفتنی نی senin sevgin gönülden gitmezaşkının gamı herkese söylenmezfakat bu muhabbetin verdiği acıyı,i̇nsanlardan gizlemek de mümkün olmaz
به هم بر مکن تا توانی دلیکه آهی جهانی به هم بر کندelinden geldiğince hiç bir gönlü perişân etmeçünkü bir âh cihânı alt üst edersadi-i şîrâzî / gülistân / hikaye 26